Wstęp Rozdział I: Nauka Rozdział II: Proces Rozdział III: Uczniowie i przeciwnicy Zakończenie InneAkademia Pedagogiczna
Instytut Filozofii i Socjologi
Wydział Humanistyczny
Studia Zaoczne

Marcin Mastalerz
Sokrates na tle epokiPraca Licencjacka
napisana pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. Czesławy Piecuch
KRAKÓW 2005SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I: Nauka

 

1.1.         Logos i dialogos

 

1.2.         Metoda sokratyczna i wiedza o niewiedzy

 

1.3.         Moralizm i indywidualizm etyczny

 

 

Rozdział II: Proces

 

 

2.1.         Tekst oskarżenia

 

2.2.         Oskarżyciele

 

2.3.         Obrona Sokratesa

 

2.4.         Dajmonion - Duch opiekuńczy

 

 

Rozdział III: Uczniowie i przeciwnicy

 

 

3.1.         Platon

 

3.2.         Ksenofont

 

3.3.         Inni

 

 

Zakończenie

 

Bibliografia