Wstęp Rozdział I: Nauka Rozdział II: Proces Rozdział III: Uczniowie i przeciwnicy Zakończenie Inne Strona główna


Bibliografia1. Platon "Laches, Protagoras" wyd. Antyk, Warszawa 2002

2. S. Jedynak "Mała encyklopedia filozofii" Oficyna wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1997

3. Platon "Fajdros" wyd. PWN, Warszawa 2004

4. W. Witwicki, "Pisma Platona-Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton", wyd. Książnica Polska, Lwów 1973.

5. I. Krońska "Skrates", wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001

6. J. Sochoń, "Powszechna Encyklopedia Filozofii", Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000

7. W. Kornatowski "Cicero, Pisma filozoficzne" wyd. PWN, Warszawa 1960

8. A. Krokiewicz "Sokrates", Warszawa 1958

9. G. Reale "Historia filozofii starożytnej", t. 1, Lublin 1995

10. www.wikipedia.pl