Wstęp Rozdział I: Nauka Rozdział II: Proces Rozdział III: Uczniowie i przeciwnicy Zakończenie Inne Strona główna


Zakończenie
"Coś ty Atenom zrobił Sokratesie,
Że ci ze złota statuę lud niesie,
Otruwszy pierwej?..."
38

Po wypiciu cykuty przez Sokratesa, jego filozofia nie skończyła się, lecz znalazła wielu naśladowców, wielu tych, którzy czerpali z tego, co chciał nam przekazać i wraz z nimi trwała dalej. Już od ponad dwóch tysiącleci jego filozofia jest wciąż aktualna i warta zastanowienia, cały czas jest tematem sporów i rozmów, krytyk i pochwał, wciąż jest uniwersalna. Absurd wyroku śmierci na Sokratesa nadal dziwi i skłania do refleksji nad odwiecznym konfliktem wybitnej jednostki z ogółem.
Celem mojej pracy było ukazanie Sokratesa na tle współczesnej mu epoki, wpływu jego nauk na ludzi mu współczesnych oraz to jak jego myśl stała się ponadczasowa dla potomnych. Podsumowując, walka Sokratesa, którą musiał stoczyć ze współczesnymi ludźmi i obowiązującymi wówczas regułami uczyniły go męczennikiem porównywanym do Chrystusa. Za mądrość, którą próbował wydobywać od innych, za uświadamianie niewiedzy innym, Sokrates zapłacił najwyższą cenę, oddał własne życie.
Jego filozofię nie tworzył system, a jego życie - dążenie do prawdy, misja, jaką sobie narzucił i skrupulatnie wypełniał. Dzięki życiu zgodnemu z jego sumieniem oraz dzięki trosce o własną duszę, Sokrates gotów był przyjąć na swoje barki karę, jaką przygotowali mu Ateńczycy. Gotów był oddać własne życie za wartości, jakie głosił. Walcząc z obowiązującym ustrojem starał się wytykać błędy, jakie popełniali politycy po to, by Państwo stało się lepsze, jednak ci, którzy słuchać powinni, słuchać nie chcieli.
"Wiem tyle, ile jestem czegoś pewien", w przypadku Sokratesa pewien jestem, że należy on do najznakomitszych filozofów, którzy kiedykolwiek chodzili po ziemi, to wiem na pewno.